triberbauzrt.hu

Felhasználási feltételek

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Tri-Ber Bau Zrt.
A szolgáltató székhelye: 2724 Újlengyel, Határ út 12.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: triberbauzrt@gmail.com
Cégjegyzékszám: 13-10-041909

Adószám: 26670421-2-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámai: 06704420943
A weboldal nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: www.webnode.hu

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF 2021.01.01-től érvényes.

Adatkezelési szabályok:

1.3.  Jelen ÁSZF az üzemeltető tevékenységeit mutatja be.

1.4. Jelen oldal kapcsolattartás érdekében kezeli az alábbi adatokat: Név, e-mail, telefonszám. (ezen adatokhoz a Felhasználó/Érdeklődő a KÜLDÉS gomb megnyomásával önkéntesen hozzájárul adatai kezeléséhez)


triberbauzrt.hu